ප්‍රඥාවන්තයා දේවල් අතහැර නොදමන්නේ ඔහු ඒවා අල්ලාගෙන නොසිටින නිසාය.

ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ

සද්ධර්මය යනු අනුන් පෙළන අවියක් හෝ තමන් රැකෙන පළිහක් හෝ නොව, ජීවිතය දකින කැඩපතකි.

ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ

ප්‍රවේසමෙන්! සර්පයාගේ වලිගයෙන් අල්ලන්නා සේ බොහෝදෙනා දහම වැරදි තැනින් අල්ලා ගනියි.

ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ

නොකළ යුතු දේ නොකිරීම පමණක් නොව, කළ යුතු දේ කිරීමද පුහුණුවේම කොටසකි.

ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ

ධර්ම දේශනා හඬ පට

ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් විවිධ ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී මාධ්‍යයන් තුළින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවල

ධර්ම දේශනා විඩියෝ

ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් විවිධ රූපවාහිනී නාලිකාවල‍ සහ බාහිරව දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවල වීඩියෝ පට.

දහම් පොත්

ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත සියලු දහම් පොත් බාගත කර ගැනීම සඳහා මෙහි ඇතුලත් කර ඇත.

වැඩසටහන්

ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන ධර්ම වැඩසටහන් සහ උන්වහන්සේ සහභාගී වන වෙනත් වැඩසටහන්. [events]

තෙරුවන් සරණයි!

ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු.  ගැඹුරු දහම් කරුණු ඉතා සරල බසින් ශ්‍රවණය කිරීමට සහ කියවා දැන ගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් ඔබට අවස්ථාව සලසා ඇත.  තව බොහෝ දෙනාට එම ධර්ම ඥානය ලබා දීම පිණිස මෙම ධර්මදේශනා හඬ පට, වීඩියෝ පට සහ දහම් පොත පත මුද්‍රණය කොට බෙදාදීම සඳහා දායක වීමට ඔබටත් අවස්ථාව ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියෙහි ඇතුළත් ධර්මදේශනා හඬ පට සහ වීඩියෝ පට ඔබට බාගත කරගත හැකි අතර ඒවා අවශ්‍ය නම් පිටපත්කර බෙදා හැරීමටද අවසර ඇත. දහම් පොත් ඔබගේ පරිහරණය සඳහා බාගත කරගත හැකි අතර ඒවා පිටපත් කර බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය නම් නිසි අවසරයක් ගත යුතුය. විවිධ ගැටළු මතු විය හැකි බැවින් මෙම වෙබ් අඩවියට ආවේණික වූ නිල ලාංඡන සහ ඊට අදාළ වැකි වෙනත්

වැඩි විස්තර